Nijsten Bouwcoördinatie & Beheer
Bosserveldlaan 35
6191 SK Beek
Postbus 267
6190 AG Beek
T: 046 – 428 01 23
F: 046 – 428 01 33
M: info@nijstenbouwcoordinatie.nl
Nieuwbouw De Landrijt te Eindhoven
 

Projecttype:

Locatie:

In opdracht van:

Werkzaamheden:

Architect:

Aannemer:

Oplevering:

Nieuwbouw “De Landrijt

Eindhoven

Archipel

Bouwtoezicht

Oomen Architecten te Breda

BVR bouw te Rotterdam

April 2014

 

Nijsten bouwcoördinatie en beheer is gevraagd het bouwtoezicht te verrichten op de nieuwbouw van kennis –en behandelcentrum “ De Landrijt ” te Eindhoven. De complex is in april 2014 oplevert.

 

“De Landrijt

Landrijt is een psychogeriatrisch verpleeghuis. Naast dagbehandeling biedt Landrijt de gelegenheid voor nachtopvang en vakantieopnames.

Landrijt heeft zich enerzijds gericht op de speciale begeleiding en intensieve verzorging en verpleging van cliënten met een bijzondere zorgvraag. Een voorbeeld hiervan is dagbehandeling en wonen in een klinische setting van "cliënten in de middenleeftijd". Dit betreft mensen met een progressieve vorm van dementie en mensen met cognitieve beperkingen. Anderzijds richt Landrijt zich op de grote groep van psychogeriatrische cliënten, waarvoor wonen in een beschermende omgeving nodig is.

 

Omschrijving functionaliteit gebouw

Het kennis- en behandelcentrum “De Landrijt” wordt op de huidige locatie vervangend nieuw gebouwd. De huidige capaciteit van 179 intramurale plaatsen wordt verdeeld over de huidige locatie en een nog nader te bepalen locatie.

Tevens worden op de locatie Drosserstraat in het kader van de uitdunning van het kennis- en behandelcentrum Dommelhoef 55 plaatsen somatiek gerealiseerd.

De totale capaciteit op de locatie zal gaan bestaan uit:

- 150 plaatsen zwaar verblijf t.b.v. van psychogeriatrische cliënten, waarvan:

        108 plaatsen afdelingswonen;

        15 plaatsen t.b.v. de observatieunit;

        27 plaatsen individueel verbliif

- 49 plaatsen dagbehandeling

- 55 plaatsen licht verblijf t.b.v. somatische cliënten met een zware zorgvraag

 

Omvang: 17.000 m˛ Bruto Vloeroppervlak.

 

Belangrijke Kenmerken gebouw

Het gebouw wordt vooral getypeerd door de karakteristieke buitengevel welke in twee contrasterende kleuren wordt uitgevoerd waarbij de plint en de bovenbouw ieder een eigen kleur hebben. De materialisatie van de gevels wordt zowel voor de dichte als de open delen uitgevoerd in aluminium.

 

 

 

 

 

Beeld toren 2

Beeld toren 1

 

 

 

 

 

 

Beeld vanaf toren 1

Beeld vanaf toren 2

 

 

 

 

Impressiebeeld van het complex

Impressiebeeld van

de gevel

 

 

 

 

Impressiebeeld van het complex

Impressiebeeld van

een gevelaanzicht

 

 

 

 

 

 
<<< Terug naar overzicht
 
© copyright 2005 Nijsten Bouwcoördinatie & Beheer